Symposium 'De Circulaire Varkenshouderij' 28 februari 2018

Symposium 'De Circulaire Varkenshouderij' 28 februari 2018
Kom ons bezoeken op het Symposium:
"De circulaire varkenshouderij"

Een initiatief van:
Big Dutchman, Kamplan, Versleijen Oirlo en Inno+

Innovatieve oplossingen voor voer, klimaat en mest.

Woensdag 28 februari 2018,
Ons Boerenerf te Nederweert-eind

Toekomstgerichte varkenshouderijen hebben processen als voer, klimaat en mestafzet onder controle. Ze zoeken constant naar nieuwe mogelijkheden om hun processen nog verder te optimaliseren. Tijdens het symposium "De circulaire varkenshouderij" ontdekt u hoe processen als voeding, ventilatie, verwarmen, luchtwassen en mestverwerking elkaar beïnvloeden. U komt meer te weten over de inzet van betaalbare duurzame energie als centrale bron om grondstoffen te besparen en al deze processen nog efficiënter te laten verlopen.
 
Het symposium wordt gehouden van 20.00 uur tot 22.00 uur met daarna gelegenheid om te netwerken.

Geïnteresseerden kunnen van 19.00 tot 20.00 uur in kleinere groepen de zojuist gerealiseerde voerkeuken met een Big Dutchman maal/meng installatie van Ons Boerenerf bezichtigen.

Met als onderwerpen en sprekers:

WarmteTerugWinning, duurzame energie voor een gezonder klimaat

door:
Mischa Hermkens,
Inno+ BV, Panningen.

  
Varkens produceren veel warmte die nu meestal via de ventilatielucht de stal verlaat. Inno+ marktleider in luchtwassen, duurzame energie en klimaat conditionering, laat tijdens het symposium zien hoe varkenshouders deze warmte kunnen terug winnen. Mischa Hermkens vertelt tijdens het symposium over de nieuwste technieken voor warmteterugwinning en klimaatconditionering. Hij laat zien hoe duurzame warmte rendabel kan worden ingezet voor een beter stalklimaat en diergezondheid. En voor een flinke besparing op kosten voor energie en voer bovendien!


Rendabele varkensmestdroging door efficiënte inzet warmte.

door:
Bob Versleijen,
Versleijen Agri BV, Oirlo.


Eenvoudig ontwateren van varkensmest met gebruik van duurzame en kostenefficiënte energie. Dat is wat Versleijen Agri presenteert tijdens symposium “De circulaire varkenshouderij”. Bob Versleijen gaat in op nieuwe ontwikkelingen voor het compleet drogen van vloeibare varkensmest waarbij gebruik gemaakt wordt van betaalbare teruggewonnen warmte. Bij dit proces wordt gebruik gemaakt van de bewezen OptiSec band-droogtechniek van Big Dutchman.


Alles in-control met BigFarmNet en Malen en Mixen

door:
Peter van Mierlo,
Big Dutchman, Vechta.


Alles onder controle met de managementtool voor de Circulaire Varkenshouderij. Peter van Mierlo laat zien wat de mogelijkheden zijn van het nieuwe softwareplatform BigFarmNet.
Daarnaast geeft Peter een korte inleiding op het Maal en Mix programma van Big Dutchman, gezien steeds meer veehouders ervoor kiezen om zelf voer te malen.


Hygiënischer en efficiënter doseren van warme melkproducten en vloeibare prestarters in de kraamstal

door:
Jos van den Langenberg, Kamplan BV, Boxtel.
Hans Baltissen, Versleijen Agri BV, Oirlo


Grote tomen biggen zijn mooi maar blijven een uitdaging. Jos van den Langenberg van Kamplan en Hans Baltissen van Versleijen Oirlo presenteren de allernieuwste technieken op het gebied van het automatisch doseren van warme vervangende melkproducten en prestarters in de kraamstal. Extra hygiënische normen, de inzet van duurzame teruggewonnen warmte en arbeidsbesparing vormen de basis van deze innovaties.