Invoering AVG per 25-05-2018

Invoering AVG per 25-05-2018

Wellicht heeft u al eens gehoord over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR).

Simpel gezegd zorgt deze nieuwe Europese privacywet ervoor dat uw gegevens per 25 mei 2018 nog beter worden beschermd. Wij hebben daarom deze privacyverklaring opgesteld.

De belangrijkste wijzigingen
Transparantie over het gebruik van uw gegevens wordt steeds belangrijker. Wij geven u daarom meer informatie over hoe wij uw data voor service en marketing doeleinden gebruiken. Ook hebben we uitgebreid beschreven wat uw nieuwe rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Zie hieronder onze privacyverklaring voor meer informatie.

Het gebruik van uw gegevens
Als bedrijf willen wij u een zo aangenaam en adequaat mogelijke ervaring kunnen leveren. Op basis van uw gegevens kunnen wij bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek direct zien wat u besteld of geleverd heeft om zodoende u advies te kunnen geven. 
Ook kunnen wij u een nieuwsbrief sturen met blogs, symposia-uitnodigingen en productintroducties.

Wat u kunt doen
Bekijk hier uw overzicht met communicatievoorkeuren en pas deze aan waar nodig. Mocht u niets wijzigen, dan gaan we ervan uit dat u blij bent met uw huidige instellingen en de mails die u van ons ontvangt.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen administratieve gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en soortgelijke informatie. Deze verwerking is noodzakelijk om u de gevraagde producten en/of diensten te kunnen leveren.
Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens om nieuwsbrieven te sturen via de mail. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen kunt u de instructies volgen zoals beschreven in elke nieuwsbrief.

 

Met wie delen wij de persoonsgegevens?
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?
Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen, inclusief geavanceerde technologie, om de verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u uw gegevens gemakkelijk moeten kunnen krijgen om zo door te kunnen geven aan een andere organisatie.

Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te corrigeren, of om het recht op dataportabiliteit uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar info@inno-plus.nl vanaf het e-mail adres waarvan u deze informatie wilt weten of laat ons weten om welk e-mail adres het gaat. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken behandelen.

Welke cookies gebruiken wij?
Om het gebruik van onze website voor u extra interessant te maken en om bepaalde functies te kunnen gebruiken, maken wij op meerdere pagina’s van onze site gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie, dus nadat uw browser is gesloten, weer gewist (zogenaamde session-cookies). Andere cookies blijven opgeslagen op uw computer en bieden ons en onze partnerbedrijven de mogelijkheid om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u over het gebruik van cookies geïnformeerd wordt en dat u in elk geval afzonderlijk kunt besluiten deze te accepteren of het gebruik van cookies in dat geval of in het algemeen te weigeren. Indien u geen cookies accepteert, kan daardoor de functionaliteit van onze website worden beperkt.

Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens?
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als deze nodig zijn om de activiteiten uit te voeren waarvoor wij de persoonlijke gegevens hebben verzameld. Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?
Indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet correct verwerken, stuur dan een e-mail naar info@inno-plus.nl