Visie

INNO+ biedt met haar totaaloplossingen voor klimaat- en luchtreiniging een beter (stal)klimaat en betere dierprestaties. Emissiereducerende systemen verlagen de energiekosten en zorgen voor voorspelbare productie en een kostprijsverlaging.

De intensieve veehouderij staat volgens INNO+ voor enkele belangrijke uitdagingen in de komende jaren:
  • Optimaliseren van het stalklimaat voor dieren, zoals bijvoorbeeld een meer constante temperatuur en luchtvochtigheid. Dit leidt tot een betere en voorspelbare productie en dus tot kostenbesparing. 
  • Het voldoen aan wettelijke eisen omtrent luchtreiniging. Emissiereductie oefent zware druk uit op de kosten van huisvesting van dieren. De kracht van INNO+ ligt in de ontwikkeling van emissiereducerende systemen die daarnaast een effect hebben op het verlagen van de energiekosten en integrale verbetering van het klimaat voor de dieren. Zo wil INNO+ ervoor zorgen dat de jaarkosten van emissiereducerende oplossingen toch minimaal terugverdiend kunnen worden middels energiebesparing of verbetering van productie van de dieren.
  • In de industrie zien wij ontwikkelingen op het gebied van klimaat in industriële gebouwen. Optimaal comfort voor mensen tegen lage energiekosten. Met bodemenergie bijvoorbeeld kan circa 70% aan energiekosten bespaard worden t.o.v. traditionele gebouwen.
In alle gevallen is INNO+ de partij waar u terecht kunt voor gedegen advies en een oplossing op maat.