Dataregistratie

Dataregistratie
Dataregistratie voor luchtwassers
Steeds meer intensieve veehouderijen maken gebruik van luchtwassers. Gemeenten moeten de werking van deze systemen controleren. Als er twijfel bestaat over het goed functioneren, moeten veehouders zelf aantonen dat hun luchtwasser naar behoren (heeft) (ge)werkt. In de praktijk is een lastige aangelegenheid. Inno+ brengt als één van de eerste leveranciers van luchtwassers, een goedgekeurd dataregistratiesysteem. Het systeem registreert volledig automatisch de zuurgraad, drukval, spuiwaterproductie, het elektriciteitsverbruik van de pompen en de verzadiging in het waswater. 10% van de intensieve veehouderijen maakt op dit moment gebruik van een luchtwasser. In de toekomst zal dat zelfs 25% zijn. De inzet van luchtwassers gebeurt meestal vanuit een verplichte oplegging vanuit de milieuvergunning. Het juiste gebruik en adequaat functioneren van de luchtwassers levert op dit moment nogal wat discussies en ongewenste situaties op.

Veehouders zijn aansprakelijk voor de juiste werking van hun luchtwasser.


Vanaf 01 januari 2013 is het activiteitenbesluit intensieve veehouderij van kracht.
Dit betekent dat alle nieuwe wassers die gebouwd worden, moeten zijn uitgerust met een dataregistratiesysteem. Veehouders moeten op grond van de vastgelegde gegevens kunnen aantonen, dat zij hun luchtwassers volgens de eisen in de milieuvergunning hebben ingezet en dat hun systeem naar behoren functioneert.

Mocht de luchtwasser niet goed hebben gefunctioneerd, dan is het door inzage van de gelogde gegevens mogelijk om te analyseren wat de achtergrond van de storing is. Dat maakt het voor hem ook mogelijk de aansprakelijkheid eventueel te verleggen naar de leverancier van de luchtwasser. Veehouders blijven daarmee echter nog steeds verantwoordelijk voor het goed functioneren van de luchtwasser.
 

Datalogging als hulp in de bedrijfsvoering.
Datalogging kan niet alleen als controlemiddel dienen, maar ook de ondernemer inzicht verschaffen in de werking van zijn luchtwasser. Zo kan een verhoogde drukverschil waarde duiden op vervuiling van de waspakketten. Een hoger energieverbruik kan duiden op een pomp die aan vervanging toe is. Als een storing optreedt is het verder mogelijk om op afstand in te loggen (bijvoorbeeld door de leverancier) om een analyse te doen.

Voorbeeld van een lijst met gegevens uit de Datalogging.

Ondernemers zelf verantwoordelijk voor bewijsvoering

Dataregistratie in het voordeel van veehouder.
Controlerende instanties en milieudiensten adviseren veehouders om het juist functioneren van luchtwassers goed te regelen om vervelende situaties zoals boetes, dwangsommen en het intrekken van milieuvergunningen te voorkomen. Fred Stouthart van milieudienst SRE in Eindhoven: "Wij adviseren veehouders om bij de aanschaf van een luchtwasser goed te letten op de aanwezigheid van een goed werkend dataregistratiesysteem dat de vereiste gegevens automatisch registreert en gebruikersvriendelijk presenteert. Het is belangrijk te kiezen voor een systeem dat zowel de veehouder als de leverancier van de luchtwasser alarmeert als de luchtwasser hapert. Regel het jaarlijks onderhoud en hulp bij storing via de leverancier. Met een service- en onderhoudscontract laten veehouders bovendien zien dat ze er alles aan doen om de luchtwasser goed te laten functioneren. Bij mogelijke problemen levert dat veel meer bemiddelingsruimte met controlerende instanties op en verkleinen ze daarmee de kans op vervelende situaties. Tenslotte adviseren we veehouders om de aansprakelijkheid bij een niet goed werkende luchtwasser met hun leverancier te regelen. Een goed dataregistratiesysteem laat zien op welke punten de luchtwasser al dan niet goed functioneert. Mocht een leverancier te kort zijn geschoten, dan kan de schade eventueel op haar worden verhaald. Met een dataregistratiesysteem via internet kunnen veehouders, toezichthoudende gemeenten eventueel op afstand toegang geven tot de gegevens van de luchtwasser. Daarmee voorkomen ze fysiek bezoek van controleurs op hun bedrijf. Dat is minder belastend voor ondernemers en vergroot de hygiëne op het bedrijf. Met de invoering van dataregistratiesystemen worden rendementsmetingen die nu voor rekening van veehouders komen, overbodig. We schatten in dat dit de bedrijven een besparing van € 2.000,- per luchtwasser per drie jaar oplevert."
 
Gegevens gepresenteerd in een grafiek door een druk op de knop.


< Terug naar Varkenshouderij