Omgekeerde Osmose

Omgekeerde Osmose
Spuiwater reductie voor biologische luchtwassers.
In de intensieve veehouderij worden veel biologische luchtwassers gebruikt. Deze wassers produceren veel spuiwater dat uitgereden of afgezet moet worden. Hierbij komen de kosten voor transport, uitrijden en/of afzet.
Om deze kosten te beperken ontwikkelde INNO+ met VP Systems een omgekeerde osmose installatie die de hoeveelheid spuiwater reduceerd. Verder is het resultaat dat het dan nog af te voeren spuiwater een hogere restwaarde heeft.


Principebeschrijving van de osmose installatie.
De osmose installatie werk als een filter waarbij met hoge druk het spuiwater langs een cilindervormig filter, membraan genaamd, wordt gepompt.

Het membraan heeft een zeer fijnmazige gelaagde structuur die waterdeeltjes doorlaat en verontreinigingen zoals zouten en organische materialen tegenhoud. Doordat het water in de lengterichting langs het membraan stroomt  wordt het water door de filter geperst en de verontreinigingen stromen langs het filter verder.

Op deze manier krijgen we 2 stromen:
Schoon gezuizerd water (permeaat) dat teruggevoerd wordt naar luchtwasser en deelneemt aan het luchtwasproces.
Het ingeconcentreerde spuiwater (retentaat) wordt opgeslagen in de spuiwater opslag.

 
Werking en monitoring van de osmose installatie.
Het waswater uit de luchtwasser wordt continu op geleidbaarheid gemeten. Dit is een maat voor de ammoniak omzetting van de luchtwasser.
De osmose installatie zal via een automatische regeling inschakelen als de geleidbaarheid voldoende hoog is. Is de geleidbaarheid voldoende gezakt dan zal de installatie weer afschakelen. De frequentie is afhankelijk van de aangeboden hoeveelheid ammoniak die aan de luchtwasser wordt aangeboden.

De hoeveelheid spuiwater kan tot 30% gereduceerd worden en heeft een hogere resttwaarde dan het spuiwater dat normaal de luchtwasser verlaat.

Het gehele systeem kan desgewenst via internet gestuurd en gemonitord worden.

< Terug naar Varkenshouderij