Subsidie advies

Wijzigingen EIA en MIA/Vamil
In 2017 zullen er een aantal wijzigingen plaatsvinden in de subsidiepercentages voor de Energie- en Milieu-investeringsaftrek. Kijk voor meer informatie op Craeghs Consultancy BV 

Inno+ helpt klanten op weg bij subsidies rond luchtwassers en klimaatsystemen
Zowel de Nederlandse als Provinciale Overheden stimuleren technieken en toepassingen waarmee de emissie vanuit stallen wordt gereduceerd. De meest bekende (fiscale) regelingen zijn de MIA en VAMIL en de regeling ‘Gecombineerde Luchtwassystemen’ van het Ministerie van LNV. Inno+ helpt haar klanten bij vragen en aanvragen over de subsidiemogelijkheden rond de aanschaf van een luchtwasser of investeringen in duurzame klimaatsystemen.

Fiscale regelingen voor Inno+ technieken
Ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken of apparatuur van Inno+, kunnen in aanmerking komen voor twee fiscale regelingen namelijk de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL). Lees meer op vamilmia of kijk of u in aanmerking komt.

Inno+ laat uw stal voldoen aan Maatlat Duurzame Veehouderij
De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is een certificering een duurzame veehouderij te bevorderen. Met het certificaat toont u aan dat uw stallen voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid zoals criteria op het gebied van ammoniakemissie, dierenwelzijn, diergezondheid, energie, fijn stof en bedrijf & omgeving. De systemen van Inno+ helpen u om hieraan te voldoen. Inno+ kan u bijstaan met kennis en informatie over dit onderwerp. Lees meer over MDV.